artikel terbaru

Selamat datang ke artikel blog terbaharu kami di mana kami menyelidiki dunia dinamik penyelesaian X-as-a-Service (XaaS). Selepas pandemik itu, perniagaan menghadapi cabaran yang tidak pernah berlaku sebelum ini seperti kekurangan tenaga kerja, kerumitan kerja jauh, peningkatan kos dan gangguan rantaian bekalan.

Temui cara XaaS bukan sahaja menangani halangan ini secara berterusan tetapi mengubahnya menjadi peluang untuk pertumbuhan.

NaaS

What is Zero Trust? How Does the Concept Work? - V-Network System

Apakah Zero Trust? Bagaimana Konsep Berfungsi?

Zero Trust ialah kata kunci teknologi yang mempunyai banyak makna untuk ramai orang. Dalam persekitaran pengkomputeran yang sangat tidak boleh dipercayai hari ini, konsep Zero Trust boleh diringkaskan sebagai "tidak...

Apakah Zero Trust? Bagaimana Konsep Berfungsi?

Zero Trust ialah kata kunci teknologi yang mempunyai banyak makna untuk ramai orang. Dalam persekitaran pengkomputeran yang sangat tidak boleh dipercayai hari ini, konsep Zero Trust boleh diringkaskan sebagai "tidak percaya, sentiasa sahkan." Pada terasnya, Zero Trust boleh diambil tindakan walaupun masih mencabar untuk diamalkan dengan cara yang lengkap. Pada...