artikel terbaru

Selamat datang ke artikel blog terbaharu kami di mana kami menyelidiki dunia dinamik penyelesaian X-as-a-Service (XaaS). Selepas pandemik itu, perniagaan menghadapi cabaran yang tidak pernah berlaku sebelum ini seperti kekurangan tenaga kerja, kerumitan kerja jauh, peningkatan kos dan gangguan rantaian bekalan.

Temui cara XaaS bukan sahaja menangani halangan ini secara berterusan tetapi mengubahnya menjadi peluang untuk pertumbuhan.

Profil

Marcus Lai

Marcus Lai

Marcus, pengasas vnetwork, membawa lebih 30 tahun kepakaran industri rangkaian ke meja. Beliau bermula sebagai wakil jualan dalam Rangkaian Sistem Integrasi (NSI) dan kemudian cemerlang dalam jualan saluran, memfokuskan pada...

Marcus Lai

Marcus, pengasas vnetwork, membawa lebih 30 tahun kepakaran industri rangkaian ke meja. Beliau bermula sebagai wakil jualan dalam Rangkaian Sistem Integrasi (NSI) dan kemudian cemerlang dalam jualan saluran, memfokuskan pada pengedaran dan perisian rangkaian di Novell. Bergerak ke dalam pengurusan produk dalam sektor pengedaran, Marcus mempamerkan pemikiran strategik dan celik...