Penjajaran dengan Prinsip ESG

Kami mengiktiraf kepentingan pertimbangan Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus (ESG) dalam operasinya. vnetwork komited untuk menegakkan prinsip ESG dalam amalan perniagaannya, memastikan kemampanan alam sekitar, impak sosial dan tadbir urus yang bertanggungjawab adalah teras kepada operasinya.

Kelestarian Alam Sekitar

Transformasi kami kepada XaaS menyokong kemampanan alam sekitar. Dengan beralih daripada penyelesaian berasaskan perkakasan tradisional kepada perkhidmatan berasaskan awan, kami mengurangkan kesan alam sekitar yang berkaitan dengan infrastruktur fizikal. Model XaaS menggalakkan kecekapan sumber, meminimumkan penggunaan tenaga, sisa elektronik dan pelepasan karbon. Selain itu, kami menggalakkan penggunaan teknologi cekap tenaga dan menyokong amalan ekonomi bulat dengan menggunakan semula dan mengitar semula perkakasan apabila boleh.

Impak sosial

penyelesaian XaaS vnetwork menyumbang kepada impak sosial yang positif. Dengan menyediakan perkhidmatan teknologi yang boleh diakses dan berskala, kami membolehkan perniagaan dari semua saiz memanfaatkan penyelesaian termaju yang sebelum ini hanya tersedia untuk perusahaan yang lebih besar. Ini menggalakkan keterangkuman sosial, merapatkan jurang digital dan memperkasakan perniagaan kecil dan sederhana untuk bersaing di padang yang sama rata. Tawaran XaaS kami juga menyokong kerja jauh, kerjasama dan perkongsian pengetahuan, meningkatkan keseimbangan kerja-kehidupan dan menggalakkan pembangunan sosioekonomi.

Tadbir Urus Bertanggungjawab

Kami menjunjung amalan tadbir urus yang bertanggungjawab sepanjang operasinya. Ia mematuhi kelakuan perniagaan yang beretika, ketelusan dan pematuhan terhadap peraturan dan piawaian industri yang berkaitan. Kami mengutamakan keselamatan dan privasi data, melaksanakan langkah yang teguh untuk melindungi maklumat pelanggan dan memastikan pengendalian data yang bertanggungjawab. Selain itu, kami memupuk budaya penambahbaikan berterusan, inovasi dan penglibatan pihak berkepentingan, menggalakkan akauntabiliti dan komunikasi yang telus.

Transformasi kepada XaaS mengukuhkan lagi penjajarannya dengan prinsip ESG. Dengan menawarkan penyelesaian XaaS, kami membolehkan perniagaan mengakses perkhidmatan teknologi dengan cara yang menyokong kemampanan, keterangkuman dan tadbir urus yang bertanggungjawab. Model XaaS membolehkan skalabiliti, meminimumkan pembaziran dengan menyediakan sumber atas permintaan dan menyesuaikan diri dengan keperluan pelanggan yang semakin berkembang. Ini mengurangkan penggunaan sumber yang tidak perlu dan memupuk peruntukan sumber yang cekap.

Penambahbaikan dan Inovasi Berterusan

Transformasi vnetwork kepada XaaS didorong oleh budaya penambahbaikan dan inovasi berterusan. Syarikat itu secara aktif melabur dalam penyelidikan dan pembangunan untuk kekal di barisan hadapan dalam kemajuan teknologi dan trend baru muncul. Dengan menerima inovasi, VNetwork berusaha untuk menyampaikan penyelesaian yang semakin mampan dan cekap kepada pelanggannya. Komitmen terhadap penambahbaikan berterusan ini memastikan syarikat boleh menyesuaikan diri dengan piawaian ESG yang berkembang dan menangani keperluan perniagaan dan persekitaran yang sentiasa berubah.

Perkongsian dan Kerjasama

Kami memahami kepentingan perkongsian dan kerjasama dalam memajukan matlamat ESG. Syarikat secara aktif bekerjasama dengan penyedia teknologi, pakar industri dan pihak berkepentingan lain untuk bertukar pengetahuan, berkongsi amalan terbaik dan memacu tindakan kolektif ke arah masa depan yang lebih mampan. Melalui perkongsian, VNetwork boleh memanfaatkan kepakaran dan sumber organisasi yang berfikiran sama untuk meningkatkan inisiatif ESG dan menguatkan impaknya.

Pelaporan dan Ketelusan ESG

Kami mengiktiraf kepentingan ketelusan dan pelaporan dalam amalan ESG. Syarikat komited untuk mengukur dan melaporkan prestasi ESGnya, berkongsi maklumat yang relevan dengan pihak berkepentingan, dan terlibat secara aktif dalam dialog mengenai kesan alam sekitar dan sosialnya. Dengan bersikap telus tentang usaha, pencapaian dan bidang untuk penambahbaikan, kami memupuk kepercayaan dan akauntabiliti di kalangan pemegang kepentingannya dan menyumbang kepada wacana ESG yang lebih luas.

Penglibatan dan Pembangunan Pekerja

Kami mengakui bahawa kakitangannya memainkan peranan penting dalam memacu inisiatif ESGnya. Syarikat itu menggalakkan budaya penglibatan pekerja, menyediakan peluang kepada pekerja untuk menyumbang kepada usaha kemampanan dan projek berkaitan ESG. VNetwork melabur dalam program pembangunan pekerja, memastikan tenaga kerjanya dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk menangani cabaran ESG dan memacu perubahan positif.

Penglibatan komuniti

vnetwork mengiktiraf peranannya sebagai warga korporat yang bertanggungjawab dan terlibat secara aktif dengan komuniti yang dilayaninya. Syarikat mengambil bahagian dalam program jangkauan komuniti, menyokong inisiatif tempatan, dan menggalakkan kesukarelawanan pekerja. Dengan melibatkan diri dengan komuniti, VNetwork menyumbang kepada pembangunan sosial, memupuk keterangkuman dan mencipta impak positif melangkaui operasi perniagaan terasnya.

Komitmen Kami terhadap Pematuhan Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus (ESG).

Transformasi vnetwork kepada XaaS (Apakah XaaS?) bukan sahaja sejajar dengan prinsip ESG tetapi juga menguatkan komitmennya terhadap kemampanan, impak sosial dan tadbir urus yang bertanggungjawab. Melalui usaha penambahbaikan berterusan, perkongsian, ketelusan, penglibatan pekerja dan penglibatan komuniti, Kami berusaha untuk menjadi pemangkin kepada perubahan positif. Dengan menyediakan penyelesaian teknologi berskala, boleh diakses dan mesra alam, kami memperkasakan perniagaan untuk berkembang maju sambil meminimumkan jejak ekologi mereka. Dengan pendekatan holistiknya terhadap ESG, vnetwork berdedikasi untuk mencipta masa depan yang lebih mampan dan inklusif untuk kedua-dua pelanggannya dan komuniti yang lebih luas.

Melalui model XaaS, kami menyediakan perkhidmatan yang boleh diakses, berskala dan mesra alam, memperkasakan perniagaan sambil meminimumkan jejak ekologi mereka. dedikasi vnetwork kepada prinsip ESG meletakkannya sebagai penyedia teknologi yang bertanggungjawab, memacu pertumbuhan yang mampan dan memupuk masa depan yang lebih baik untuk semua. Ketahui bagaimana XaaS membantu dalam mengurangkan CO2 ?

 • Surge in XaaS adoption can help save the planet

  Lonjakan dalam penggunaan XaaS boleh membantu menyelamatkan planet ini

  Apabila organisasi meneruskan tergesa-gesa mereka ke awan, model XaaS terus berkembang – dengan pasaran global mencecah AS$1tn menjelang akhir dekad Daripada robotik kepada penyelesaian mobiliti dan juga enjin jet, model...

  Lonjakan dalam penggunaan XaaS boleh membantu menyelamatkan planet ini

  Apabila organisasi meneruskan tergesa-gesa mereka ke awan, model XaaS terus berkembang – dengan pasaran global mencecah AS$1tn menjelang akhir dekad Daripada robotik kepada penyelesaian mobiliti dan juga enjin jet, model Everything-as-a-Service (XaaS) telah menjadi semakin berleluasa. Dan, dengan model 'sebagai-perkhidmatan' berasaskan awan yang memacu pertumbuhan perniagaan di seluruh dunia, arah...

 • Top 10 Energy Benefits of Light Control - V-Network System

  10 Faedah Tenaga Teratas Kawalan Cahaya

  Dengan kawalan cahaya Lutron, anda boleh menjimatkan tenaga DAN meningkatkan persekitaran kerja dan kualiti hidup anda di rumah. Kami mengumpulkan senarai 10 fakta mesra alam tentang penyelesaian pengurusan ringan yang...

  10 Faedah Tenaga Teratas Kawalan Cahaya

  Dengan kawalan cahaya Lutron, anda boleh menjimatkan tenaga DAN meningkatkan persekitaran kerja dan kualiti hidup anda di rumah. Kami mengumpulkan senarai 10 fakta mesra alam tentang penyelesaian pengurusan ringan yang sering diabaikan. Kemungkinannya mungkin mengejutkan anda. 1. Kawalan Cahaya Meningkatkan Keselesaan dan boleh meningkatkan Produktiviti. Kawalan cahaya penjimatan tenaga kami...

1 daripada 3